Natten, morgonen och förmiddagen till den 27e juli kom L-kullsvalparna till världen! Jouline är liksom de två tidigare gångerna helt fantastisk mammatik! Alla mår bra! Jag är dock  sliten efter långvak.

3 pojkar och 3 flickor alla omkring 200 gram stora. Alla blir troligtvis mellan. Jag får se också huruvida jag sparar någon och/eller om Joulines matte ska ha en eller ej ❤

På dygn 62 kom de!

Först ut! En tös!